Tjänster

Mentor

Vid uppgradering av eller teknikskifte för en produkt finns många frågor att ta ställning till. Genom att ta en mentorsplats i projektgruppen kan vi bidra med kunskap och erfarenhet kring dessa.

Teknisk projektledare

Lång erfarenhet och bred teknisk kompetens är styrkor som kommer väl till pass för att leda utvecklingsarbetet förbi de vanligaste fallgroparna.

Senior Systemutvecklare

Som systemutvecklare implementerar vi lösningar baserat på kravspecifikationer eller prototyper.

Systemarkitekt

Utformning av arkitektur kräver inte bara förståelse för förväntat resultat och teoretiska modeller utan också kunnande i effektivt utnyttjande av utvecklingsverktyg, databaser, frameworks och Design Patterns (även Anti Patterns).