Kompetens

Microsoft.NET Framework

(C#, VB.NET)

Vår huvudsakliga inriktning inom företaget är utveckling inom Microsoft.NET Framework. Vi utvecklar både applikationer som installeras på klienten och avancerade webbapplikationer. Vi följer och utvärderar kontinuerligt utvecklingen av C# och .Net Frameworks.

Linq

(language-integrated queries)

Vi läser och skriver till databaser med hjälp av Linq. Denna teknik gör det möjligt att arbeta på ett objektorienterat sätt mot databaser. Vi har i vissa fall ersatt lagrade procedurer med Linq-anrop för högre visibilitet och snabbare utvecklingstakt. Komplexa relationer görs enkla via denna teknik och man får mycket mindre kod att underhålla då man inte behöver spegla alla databastabeller och vyer i koden.

Generics

Generics är kod som har platshållare för en eller flera datatyper för lagring eller användning. De huvudsakliga fördelarna med Generics är typsäkerhet och minskad kodbas att underhålla.

XML, XSLT, XSD

Vi serialiserar, transformerar och validerar data. Det största användningsområdet för dessa tekniker är att integrera kunders system med tredjepartssystem.

ASP.NET, HTML, XHTML, CSS

I vårt fall används dessa tekniker till största delen inom ASP.NET-miljön för användargränssnitt i webbmiljö. Vi använder stylesheets för att få enhetligt utseende på webbsiterna samt tillföra funktionalitet.

Mobila system

Med hjälp av bland annat Compact Framework utvecklar vi program som kan köras på handdator och mobiltelefoner Windows Mobile.

Webbtjänster

(SOAP, WS, WCF)

Används för integration och kommunikation mellan våra kunders system och olika tredjepartssystem.

Databaser

(SQL Server, Informix, Sybase, Oracle, MySql, FrontBase)

Databasen är ett verktyg för att lagra information. Vi hämtar, behandlar, ändrar och sparar data genom Linq eller med direkta SQL-anrop. Vi hanterar datasets, recordsets, lagrade procedurer och mycket annat.

C++

Vi har många års erfarenhet av objektorienterad programmering i C++, till största delen riktad mot Microsoftvärlden. Exempel på tekniker vi har programmerat är COM, COM+, ATL, WTL, MFC och .Net.

Java

Web services, serialisering. Största inriktningen har varit serverapplikationer.