Metod

Resultatet av ett utvecklingsprojekt är summan av ställda krav, projektmetodik, kompetens, verktyg, teknisk plattform och standarder. Brister hos någon eller några delar kommer att ha inverkan på hela projektet. Med vår mångåriga erfarenhet av olika typer av utvecklingsprojekt och plattformar hjälper vi er att komma i mål med ett högklassigt system som är lätt att underhålla.

Känner ni som vi:

 • att dagens ramverk är mycket stora och komplexa (Java, .Net)
 • att det finns för många vägval när det gäller tunna/tjocka klienter, webbsystem/desktopsystem, webbtjänster(SOAP), databaser mm

Vi påstår:

 • att mängden skriven kod är direkt proportionell mot kostnaden att underhålla den
 • att rätt användning av de senaste verktygen ger en lägre utvecklingskostnad och blir lättare att underhålla
 • att funktionskraven är beroende på val av teknisk lösning och att den tekniska lösningen är beroende på de funktionskrav som ställs
 • att bara för att man kan skriva så innebär inte det att man kan uttrycka sig
 • att meningar som man behöver läsa två gånger inte skulle ha skrivits från början

Våra metoder

 • Använd rätt metod för rätt lösning
  • Vi hjälper dig hitta den mest effektiva metoden för ditt utvecklingsprojekt baserat på bl.a. komplexitet, plattform, användare och skalbarhet.
 • Vi utvecklar hållbar kod, dvs. kod som går att underhålla
  • Skriv inte samma kod två gånger, använd objektorientering och generiska typer
  • Använd strikt typning, många onödiga fel kan hittas redan vid kompilering
  • Använda moderna fastställda standarder som t.ex. XML, XSL, SOAP
  • Utnyttja möjligheten till autogenererad kod i de verktyg och ramverk som finns tillgängliga, för att minska mängden kod att skriva och underhålla
  • Serialisering och deserialisering av data medger en mer effektiv behandling med liten kodbas, litet minnesavtryck och strikt typning
 • Konvertera inte kod, skriv om
  • Använd i första hand enbart kunskap och erfarenhet från utvecklingen av ett tidigare system, inte kod.
  • Med dagens ramverk och verktyg skapas en mindre kodbas som är mer tillförlitlig och lättare att underhålla
  • Använd inte ett konverteringsverktyg, det kan inte applicera nya metoder och nya designpatterns på din gamla kodbas
  • Använd hellre C# än VB.NET vid uppgradering av VB6-system, syftet är att tydliggöra brytningen med den gamla kodbasen.