Om MEDC

Historik

Medc bildades 2002 av fyra kollegor. Medc förvärvade i samband med bildandet produkten PocketPharma. Syftet var att utveckla och marknadsföra produkter för kliniska prövningar där PocketPharma visat sig vara en konkurrenskraftig och dessutom globalt använd produkt under flera år.

Bristen på erfarna systemutvecklare på marknaden och de långa införsäljningstiderna gjorde att bolagets inriktning och ägarbild förändrades till sin nuvarande form.

Nu

Företaget består i dag av fem mycket erfarna systemutvecklare, två tillika delägare.

Framtid

Målet är att utöka antalet anställda med ytterligare fyra personer inom en treårs period och därmed kunna erbjuda en större bredd med kompetens och erfarenheter åt våra kunder.