Produkter

Medc har inte som huvudsaklig strategi att ta fram produkter. Nedanstående programvaror är resultatet av research inför projekt eller experiment, förutom My Medi Info (och PocketPharma som var Medcs huvudkoncept vid starten).

My Medi Info

Med My Medi Info har Du tillgång till all din medicinska information när du behöver den var du än befinner dig.

Allabildelar.se

På Allabilderar.se kan du köpa begagnade bildelar. Siten är framtagen av Medc och Chillicon för Recopart AB.

DotNet2FM

DotNet2FM är en FileMaker plug-in som möjliggör att du kan bygga din egen FileMaker plug-in med Microsoft .NET Frameworks och i ditt favoritspråk.

Java2FM

Java2FM är en FileMaker plug-in som möjliggör att du kan bygga din egen FileMaker plug-in i Java.
(Denna produkt är inte släppt ännu, men skicka ett mail om du är intresserad, .)

CardGame

Ett program innehållande en annan tolkning av ett par kända och okända patienser.

PocketPharma

PocketPharma är ett mobilt system för patientdagböcker och livskvalitetsundersökningar i samband med kliniska studier. Fokuset är ett mobilt koncept anpassat för handdatorer till att mata in data.

Quest

Medc.Quest är en programvara för insamling av data i handdator utifrån automatiserade formulär.